ตำแหน่งของคุณ:หน้าแรก >ข่าววันนี้ > รายละเอียด

Fivem Blackjack: [Release] Diamond Casino Blackjack

2021-9-24 แหล่งกำเนิด:โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ ส

 \

 \\\\\image\\1899×1004 636 KB\\\\\\

 \\\\\

 \

 Works pretty good, until he dishes out the cards, then I end up in the skies.\

 \

 Any ideas on how to fix this? \\\”,\”post_number\”:11,\”post_type\”:1,\”updated_at\”:\”2020-02-16T00:47:36.699Z\”,\”reply_count\”:1,\”reply_to_post_number\”:null,\”quote_count\”:0,\”incoming_link_count\”:24,\”reads\”:6278,\”readers_count\”:6277,\”score\”:1409.2,\”yours\”:false,\”topic_id\”:1021629,\”topic_slug\”:\”release-diamond-casino-blackjack\”,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”flair_color\”:null,\”version\”:1,\”can_edit\”:false,\”can_delete\”:false,\”can_recover\”:false,\”can_wiki\”:false,\”link_counts\”:[{\”url\”:\”https://forum.cfx.re/uploads/default/original/4X/0/6/2/062fddaed9530e25709f86de8b920456a6d37818.jpeg\”,\”internal\”:true,\”reflection\”:false,\”clicks\”:0}],\”read\”:true,\”user_title\”:null,\”bookmarked\”:false,\”actions_summary\”:[{\”id\”:2,\”count\”:2}],\”moderator\”:false,\”admin\”:false,\”staff\”:false,\”user_id\”:62013,\”hidden\”:false,\”trust_level\”:2,\”deleted_at\”:null,\”user_deleted\”:false,\”edit_reason\”:null,\”can_view_edit_history\”:false,\”wiki\”:false,\”user_custom_fields\”:{\”followers\”:\”2223572\”},\”reactions\”:[{\”id\”:\”heart\”,\”type\”:\”emoji\”,\”count\”:2}],\”current_user_reaction\”:null,\”reaction_users_count\”:2,\”current_user_used_main_reaction\”:false,\”can_accept_answer\”:false,\”can_unaccept_answer\”:false,\”accepted_answer\”:false},{\”id\”:1671369,\”username\”:\”Robbster\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/robbster/{size}/469089_2.png\”,\”created_at\”:\”2020-02-16T01:27:02.568Z\”,\”cooked\”:\”\

 \@Bassemand\ fivem blackjack very odd, which interior are you using \& any errors?\\”,\”post_number\”:12,\”post_type\”:1,\”updated_at\”:\”2020-02-16T01:27:02.568Z\”,\”reply_count\”:1,\”reply_to_post_number\”:11,\”quote_count\”:0,\”incoming_link_count\”:7,\”reads\”:5748,\”readers_count\”:5747,\”score\”:1188.8,\”yours\”:false,\”topic_id\”:1021629,\”topic_slug\”:\”release-diamond-casino-blackjack\”,\”primary_group_name\”:\”premium_platinum\”,\”flair_name\”:\”premium_platinum\”,\”flair_url\”:\”fa-star\”,\”flair_bg_color\”:\”f55\”,\”flair_color\”:\”fff\”,\”version\”:1,\”can_edit\”:false,\”can_delete\”:false,\”can_recover\”:false,\”can_wiki\”:false,\”read\”:true,\”user_title\”:\”Connected\”,\”title_is_group\”:false,\”reply_to_user\”:{\”username\”:\”Bassemand\”,\”avatar_template\”:\”https://avatars.discourse.org/v4/letter/b/eada6e/{size}.png\”},\”bookmarked\”:false,\”actions_summary\”:[],\”moderator\”:false,\”admin\”:false,\”staff\”:false,\”user_id\”:70857,\”hidden\”:false,\”trust_level\”:2,\”deleted_at\”:null,\”user_deleted\”:false,\”edit_reason\”:null,\”can_view_edit_history\”:false,\”wiki\”:false,\”user_custom_fields\”:{\”followers\”:\”503662,28079,520454,486093,227155,264499,952134,807554,823708,845153,536710,900772,737117,977684,1053587,876505,519453,1144300,904520,1126386,1349076,1093820,33725,897641,1468492,635495,1125276,1540215,1064218,1771076,1064169,898089,1858628,1913299,1768761,2054357,1542200,1527819,2223572,1079870,1522861,825355,1531178,902039,1721699,2695998,1159176,1642911,1805426,1279731,1777898,2067853,2850355,880679,2880660,2033094,2880753,2351571,2121936,2969754,2987910,1926272,2033003,1562448,3043378,2379595,2822815,2944401,3023604,1918273,2814014,1812638,2849544,2046072,3081220,1170103,1394381,3090693,1410950,1598976,2341443,1846530,3245864,2304823,3288116,3254415,3277680,2123533,3297729,2412059,3280753,1064175,2369323,2867421,1726760,3273298,985323,3149340,3051931,2981982,3304948,2288046,3305549,3348086,1635656,2741211,1139390,3411461,170511,2850394,868978,3461067,3488312,1873915,3564472,3554467,3586429,3589631,2261666,3599982,3382341,3613468,3653034,1818029,2698542,2334833,3681055,3697171,3719526,2002775,3507683,2664839,1415267,2379316,3781618,3689938,3844528,1728907,2885084,3848550,3858637,3850231,3497022,2360198,3917743,1736607,2051625,3232528,95624,3989075,3965052,3864446,4013436,4022103,3885253,1744170,3036535,2812890,3599322,3973168,1751317,3963731,1044718,4036767,4057494,695205,4091668,1733542,3944286,4150007,2233084,4408338\”},\”reactions\”:[],\”current_user_reaction\”:null,\”reaction_users_count\”:0,\”current_user_used_main_reaction\”:false,\”can_accept_answer\”:false,\”can_unaccept_answer\”:false,\”accepted_answer\”:false},{\”id\”:1671616,\”username\”:\”Vyve\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/vyve/{size}/1532746_2.png\”,\”created_at\”:\”2020-02-16T04:17:21.051Z\”,\”cooked\”:\”\

 That camera position looks like the default for esx_kashacters, so I did some testing, and it seems that the scripted cameras in esx_kashacters somehow conflict with those provided in this script.\

 \

 Once I disabled kashacters, everything worked fine.\

 \

 \@Bassemand\\\”,\”post_number\”:13,\”post_type\”:1,\”updated_at\”:\”2020-02-16T04:17:21.051Z\”,\”reply_count\”:1,\”reply_to_post_number\”:null,\”quote_count\”:0,\”incoming_link_count\”:31,\”reads\”:5596,\”readers_count\”:5595,\”score\”:1278.6,\”yours\”:false,\”topic_id\”:1021629,\”topic_slug\”:\”release-diamond-casino-blackjack\”,\”primary_group_name\”:\”premium_platinum\”,\”flair_name\”:\”premium_platinum\”,\”flair_url\”:\”fa-star\”,\”flair_bg_color\”:\”f55\”,\”flair_color\”:\”fff\”,\”version\”:1,\”can_edit\”:false,\”can_delete\”:false,\”can_recover\”:false,\”can_wiki\”:false,\”read\”:true,\”user_title\”:\”Element Club Platinum \”,\”title_is_group\”:true,\”bookmarked\”:false,\”actions_summary\”:[],\”moderator\”:false,\”admin\”:false,\”staff\”:false,\”user_id\”:640713,\”hidden\”:false,\”trust_level\”:2,\”deleted_at\”:null,\”user_deleted\”:false,\”edit_reason\”:null,\”can_view_edit_history\”:false,\”wiki\”:false,\”user_custom_fields\”:{\”followers\”:\”2855969,3053631,3069422,3028010,2768760,3588368,3141302,3839269,3905037,4018455,3728094\”},\”reactions\”:[],\”current_user_reaction\”:null,\”reaction_users_count\”:0,\”current_user_used_main_reaction\”:false,\”can_accept_answer\”:false,\”can_unaccept_answer\”:false,\”accepted_answer\”:false},{\”id\”:1671661,\”username\”:\”WalterWhite\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/walterwhite/{size}/368109_2.png\”,\”created_at\”:\”2020-02-16T05:06:50.737Z\”,\”cooked\”:\”\

 Superb script and sharing thank you very much !!!\

 \

 Can you give us a little summary of how to add new tables please to finish putting the remaining ones that are empty. I added the npc without problems already but the tables I can not find how to make them work\\

 \

 Thanks\\”,\”post_number\”:14,\”post_type\”:1,\”updated_at\”:\”2020-02-16T05:06:50.737Z\”,\”reply_count\”:0,\”reply_to_post_number\”:12,\”quote_count\”:0,\”incoming_link_count\”:137,\”reads\”:5399,\”readers_count\”:5398,\”score\”:1809.2,\”yours\”:false,\”topic_id\”:1021629,\”topic_slug\”:\”release-diamond-casino-blackjack\”,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”flair_color\”:null,\”version\”:1,\”can_edit\”:false,\”can_delete\”:false,\”can_recover\”:false,\”can_wiki\”:false,\”read\”:true,\”user_title\”:null,\”reply_to_user\”:{\”username\”:\”Robbster\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/robbster/{size}/469089_2.png\”},\”bookmarked\”:false,\”actions_summary\”:[{\”id\”:2,\”count\”:3}],\”moderator\”:false,\”admin\”:false,\”staff\”:false,\”user_id\”:17054,\”hidden\”:false,\”trust_level\”:2,\”deleted_at\”:null,\”user_deleted\”:false,\”edit_reason\”:null,\”can_view_edit_history\”:false,\”wiki\”:false,\”user_custom_fields\”:{\”followers\”:\”117858,2223572\”,\”following\”:[\”1140883,3\”,\”292027,3\”]},\”reactions\”:[{\”id\”:\”heart\”,\”type\”:\”emoji\”,\”count\”:3}],\”current_user_reaction\”:null,\”reaction_users_count\”:3,\”current_user_used_main_reaction\”:false,\”can_accept_answer\”:false,\”can_unaccept_answer\”:false,\”accepted_answer\”:false},{\”id\”:1671681,\”username\”:\”_Game2\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/_game2/{size}/204970_2.png\”,\”created_at\”:\”2020-02-16T05:22:08.478Z\”,\”cooked\”:\”\

 I must use kashacters\\

 \

 Can you tell me what files are causing this problem?\\”,\”post_number\”:15,\”post_type\”:1,\”updated_at\”:\”2020-02-16T05:22:08.478Z\”,\”reply_count\”:0,\”reply_to_post_number\”:13,\”quote_count\”:0,\”incoming_link_count\”:188,\”reads\”:5197,\”readers_count\”:5196,\”score\”:1978.6,\”yours\”:false,\”topic_id\”:1021629,\”topic_slug\”:\”release-diamond-casino-blackjack\”,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”flair_color\”:null,\”version\”:1,\”can_edit\”:false,\”can_delete\”:false,\”can_recover\”:false,\”can_wiki\”:false,\”read\”:true,\”user_title\”:null,\”reply_to_user\”:{\”username\”:\”Vyve\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/vyve/{size}/1532746_2.png\”},\”bookmarked\”:false,\”actions_summary\”:[],\”moderator\”:false,\”admin\”:false,\”staff\”:false,\”user_id\”:404076,\”hidden\”:false,\”trust_level\”:2,\”deleted_at\”:null,\”user_deleted\”:false,\”edit_reason\”:null,\”can_view_edit_history\”:false,\”wiki\”:false,\”user_custom_fields\”:{\”following\”:[\”123218,3\”,\”658298,3\”]},\”reactions\”:[],\”current_user_reaction\”:null,\”reaction_users_count\”:0,\”current_user_used_main_reaction\”:false,\”can_accept_answer\”:false,\”can_unaccept_answer\”:false,\”accepted_answer\”:false},{\”id\”:1671776,\”username\”:\”WalterWhite\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/walterwhite/{size}/368109_2.png\”,\”created_at\”:\”2020-02-16T07:19:34.818Z\”,\”cooked\”:\”\

 gift xD \https://prnt.sc/r2zgzs\\\”,\”post_number\”:17,\”post_type\”:1,\”updated_at\”:\”2020-02-16T07:19:45.845Z\”,\”reply_count\”:0,\”reply_to_post_number\”:16,\”quote_count\”:0,\”incoming_link_count\”:95,\”reads\”:5078,\”readers_count\”:5077,\”score\”:1504.8,\”yours\”:false,\”topic_id\”:1021629,\”topic_slug\”:\”release-diamond-casino-blackjack\”,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”flair_color\”:null,\”version\”:2,\”can_edit\”:false,\”can_delete\”:false,\”can_recover\”:false,\”can_wiki\”:false,\”link_counts\”:[{\”url\”:\”https://prnt.sc/r2zgzs\”,\”internal\”:false,\”reflection\”:false,\”title\”:\”Screenshot by Lightshot\”,\”clicks\”:996}],\”read\”:true,\”user_title\”:null,\”reply_to_user\”:{\”username\”:\”TiDv\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/tidv/{size}/1269331_2.png\”},\”bookmarked\”:false,\”actions_summary\”:[{\”id\”:2,\”count\”:1}],\”moderator\”:false,\”admin\”:false,\”staff\”:false,\”user_id\”:17054,\”hidden\”:false,\”trust_level\”:2,\”deleted_at\”:null,\”user_deleted\”:false,\”edit_reason\”:null,\”can_view_edit_history\”:false,\”wiki\”:false,\”user_custom_fields\”:{\”followers\”:\”117858,2223572\”,\”following\”:[\”1140883,3\”,\”292027,3\”]},\”reactions\”:[{\”id\”:\”heart\”,\”type\”:\”emoji\”,\”count\”:1}],\”current_user_reaction\”:null,\”reaction_users_count\”:1,\”current_user_used_main_reaction\”:false,\”can_accept_answer\”:false,\”can_unaccept_answer\”:false,\”accepted_answer\”:false},{\”id\”:1671904,\”username\”:\”ChieF-TroN\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/chief-tron/{size}/63915_2.png\”,\”created_at\”:\”2020-02-16T09:51:43.608Z\”,\”cooked\”:\”\

 I’ve got mine working with the one table for the brown casino mlo however the cards and chips props are not spawning. Everything else seems to be working great though.\\”,\”post_number\”:19,\”post_type\”:1,\”updated_at\”:\”2020-02-16T09:52:15.154Z\”,\”reply_count\”:1,\”reply_to_post_number\”:null,\”quote_count\”:0,\”incoming_link_count\”:162,\”reads\”:5047,\”readers_count\”:5046,\”score\”:1823.4,\”yours\”:false,\”topic_id\”:1021629,\”topic_slug\”:\”release-diamond-casino-blackjack\”,\”primary_group_name\”:\”premium_argentum\”,\”flair_name\”:\”premium_argentum\”,\”flair_url\”:\”fa-trophy\”,\”flair_bg_color\”:\”eee\”,\”flair_color\”:\”888\”,\”version\”:2,\”can_edit\”:false,\”can_delete\”:false,\”can_recover\”:false,\”can_wiki\”:false,\”read\”:true,\”user_title\”:\”Regular\”,\”title_is_group\”:false,\”bookmarked\”:false,\”actions_summary\”:[],\”moderator\”:false,\”admin\”:false,\”staff\”:false,\”user_id\”:43355,\”hidden\”:false,\”trust_level\”:3,\”deleted_at\”:null,\”user_deleted\”:false,\”edit_reason\”:null,\”can_view_edit_history\”:false,\”wiki\”:false,\”user_custom_fields\”:{\”followers\”:\”464273,840335,863951,601312,983136,1874727,49076,2267589,2223572,3158369,3614133,3371464\”,\”following\”:\”226041,3\”},\”reactions\”:[],\”current_user_reaction\”:null,\”reaction_users_count\”:0,\”current_user_used_main_reaction\”:false,\”can_accept_answer\”:false,\”can_unaccept_answer\”:false,\”accepted_answer\”:false},{\”id\”:1672970,\”username\”:\”Ax_Music\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/ax_music/{size}/394326_2.png\”,\”created_at\”:\”2020-02-16T18:52:05.111Z\”,\”cooked\”:\”\

 Which Casino entiro do i need before this is working\\”,\”post_number\”:20,\”post_type\”:1,\”updated_at\”:\”2020-02-16T18:52:05.111Z\”,\”reply_count\”:1,\”reply_to_post_number\”:null,\”quote_count\”:0,\”incoming_link_count\”:102,\”reads\”:4931,\”readers_count\”:4930,\”score\”:1500.2,\”yours\”:false,\”topic_id\”:1021629,\”topic_slug\”:\”release-diamond-casino-blackjack\”,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”flair_color\”:null,\”version\”:1,\”can_edit\”:false,\”can_delete\”:false,\”can_recover\”:false,\”can_wiki\”:false,\”read\”:true,\”user_title\”:null,\”bookmarked\”:false,\”actions_summary\”:[],\”moderator\”:false,\”admin\”:false,\”staff\”:false,\”user_id\”:53817,\”hidden\”:false,\”trust_level\”:2,\”deleted_at\”:null,\”user_deleted\”:false,\”edit_reason\”:null,\”can_view_edit_history\”:false,\”wiki\”:false,\”user_custom_fields\”:{\”followers\”:\”724798,2223572\”},\”reactions\”:[],\”current_user_reaction\”:null,\”reaction_users_count\”:0,\”current_user_used_main_reaction\”:false,\”can_accept_answer\”:false,\”can_unaccept_answer\”:false,\”accepted_answer\”:false},{\”id\”:1673006,\”username\”:\”Robbster\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/robbster/{size}/469089_2.png\”,\”created_at\”:\”2020-02-16T19:05:16.759Z\”,\”cooked\”:\”\

 This is the one I use – \https://www.youtube.com/watch?v=qMKLXpTEqdo\\\”,\”post_number\”:21,\”post_type\”:1,\”updated_at\”:\”2020-02-16T19:05:16.759Z\”,\”reply_count\”:2,\”reply_to_post_number\”:20,\”quote_count\”:0,\”incoming_link_count\”:28,\”reads\”:4824,\”readers_count\”:4823,\”score\”:1113.8,\”yours\”:false,\”topic_id\”:1021629,\”topic_slug\”:\”release-diamond-casino-blackjack\”,\”primary_group_name\”:\”premium_platinum\”,\”flair_name\”:\”premium_platinum\”,\”flair_url\”:\”fa-star\”,\”flair_bg_color\”:\”f55\”,\”flair_color\”:\”fff\”,\”version\”:1,\”can_edit\”:false,\”can_delete\”:false,\”can_recover\”:false,\”can_wiki\”:false,\”link_counts\”:[{\”url\”:\”https://www.youtube.com/watch?v=qMKLXpTEqdo\”,\”internal\”:false,\”reflection\”:false,\”title\”:\”YouTube\”,\”clicks\”:1327}],\”read\”:true,\”user_title\”:\”Connected\”,\”title_is_group\”:false,\”reply_to_user\”:{\”username\”:\”Ax_Music\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/ax_music/{size}/394326_2.png\”},\”bookmarked\”:false,\”actions_summary\”:[],\”moderator\”:false,\”admin\”:false,\”staff\”:false,\”user_id\”:70857,\”hidden\”:false,\”trust_level\”:2,\”deleted_at\”:null,\”user_deleted\”:false,\”edit_reason\”:null,\”can_view_edit_history\”:false,\”wiki\”:false,\”user_custom_fields\”:{\”followers\”:\”503662,28079,520454,486093,227155,264499,952134,807554,823708,845153,536710,900772,737117,977684,1053587,876505,519453,1144300,904520,1126386,1349076,1093820,33725,897641,1468492,635495,1125276,1540215,1064218,1771076,1064169,898089,1858628,1913299,1768761,2054357,1542200,1527819,2223572,1079870,1522861,825355,1531178,902039,1721699,2695998,1159176,1642911,1805426,1279731,1777898,2067853,2850355,880679,2880660,2033094,2880753,2351571,2121936,2969754,2987910,1926272,2033003,1562448,3043378,2379595,2822815,2944401,3023604,1918273,2814014,1812638,2849544,2046072,3081220,1170103,1394381,3090693,1410950,1598976,2341443,1846530,3245864,2304823,3288116,3254415,3277680,2123533,3297729,2412059,3280753,1064175,2369323,2867421,1726760,3273298,985323,3149340,3051931,2981982,3304948,2288046,3305549,3348086,1635656,2741211,1139390,3411461,170511,2850394,868978,3461067,3488312,1873915,3564472,3554467,3586429,3589631,2261666,3599982,3382341,3613468,3653034,1818029,2698542,2334833,3681055,3697171,3719526,2002775,3507683,2664839,1415267,2379316,3781618,3689938,3844528,1728907,2885084,3848550,3858637,3850231,3497022,2360198,3917743,1736607,2051625,3232528,95624,3989075,3965052,3864446,4013436,4022103,3885253,1744170,3036535,2812890,3599322,3973168,1751317,3963731,1044718,4036767,4057494,695205,4091668,1733542,3944286,4150007,2233084,4408338\”},\”reactions\”:[],\”current_user_reaction\”:null,\”reaction_users_count\”:0,\”current_user_used_main_reaction\”:false,\”can_accept_answer\”:false,\”can_unaccept_answer\”:false,\”accepted_answer\”:false},{\”id\”:1673035,\”username\”:\”Ax_Music\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/ax_music/{size}/394326_2.png\”,\”created_at\”:\”2020-02-16T19:17:57.515Z\”,\”cooked\”:\”\

 Okay install it but are there anyway you could make the script to esx?\\”,\”post_number\”:22,\”post_type\”:1,\”updated_at\”:\”2020-02-16T19:17:57.515Z\”,\”reply_count\”:0,\”reply_to_post_number\”:21,\”quote_count\”:0,\”incoming_link_count\”:12,\”reads\”:4666,\”readers_count\”:4665,\”score\”:1007.4,\”yours\”:false,\”topic_id\”:1021629,\”topic_slug\”:\”release-diamond-casino-blackjack\”,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”flair_color\”:null,\”version\”:1,\”can_edit\”:false,\”can_delete\”:false,\”can_recover\”:false,\”can_wiki\”:false,\”read\”:true,\”user_title\”:null,\”reply_to_user\”:{\”username\”:\”Robbster\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/robbster/{size}/469089_2.png\”},\”bookmarked\”:false,\”actions_summary\”:[{\”id\”:2,\”count\”:1}],\”moderator\”:false,\”admin\”:false,\”staff\”:false,\”user_id\”:53817,\”hidden\”:false,\”trust_level\”:2,\”deleted_at\”:null,\”user_deleted\”:false,\”edit_reason\”:null,\”can_view_edit_history\”:false,\”wiki\”:false,\”user_custom_fields\”:{\”followers\”:\”724798,2223572\”},\”reactions\”:[{\”id\”:\”heart\”,\”type\”:\”emoji\”,\”count\”:1}],\”current_user_reaction\”:null,\”reaction_users_count\”:1,\”current_user_used_main_reaction\”:false,\”can_accept_answer\”:false,\”can_unaccept_answer\”:false,\”accepted_answer\”:false},{\”id\”:1673990,\”username\”:\”Bassemand\”,\”avatar_template\”:\”https://avatars.discourse.org/v4/letter/b/eada6e/{size}.png\”,\”created_at\”:\”2020-02-17T06:55:44.870Z\”,\”cooked\”:\”\

 So if kashacters is the problem, are you working on at fix to not have the conflict? \\\”,\”post_number\”:24,\”post_type\”:1,\”updated_at\”:\”2020-02-17T06:55:44.870Z\”,\”reply_count\”:1,\”reply_to_post_number\”:null,\”quote_count\”:0,\”incoming_link_count\”:21,\”reads\”:4580,\”readers_count\”:4579,\”score\”:1025.2,\”yours\”:false,\”topic_id\”:1021629,\”topic_slug\”:\”release-diamond-casino-blackjack\”,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”flair_color\”:null,\”version\”:1,\”can_edit\”:false,\”can_delete\”:false,\”can_recover\”:false,\”can_wiki\”:false,\”read\”:true,\”user_title\”:null,\”bookmarked\”:false,\”actions_summary\”:[],\”moderator\”:false,\”admin\”:false,\”staff\”:false,\”user_id\”:62013,\”hidden\”:false,\”trust_level\”:2,\”deleted_at\”:null,\”user_deleted\”:false,\”edit_reason\”:null,\”can_view_edit_history\”:false,\”wiki\”:false,\”user_custom_fields\”:{\”followers\”:\”2223572\”},\”reactions\”:[],\”current_user_reaction\”:null,\”reaction_users_count\”:0,\”current_user_used_main_reaction\”:false,\”can_accept_answer\”:false,\”can_unaccept_answer\”:false,\”accepted_answer\”:false}],\”stream\”:[1670546,1670574,1670686,1670697,1670700,1670725,1670732,1671239,1671292,1671318,1671369,1671616,1671661,1671681,1671776,1671904,1672970,1673006,1673035,1673990,1674060,1674061,1674084,1674182,1674191,1674198,1674209,1674213,1674258,1674265,1674268,1674411,1674561,1674661,1675043,1675340,1675353,1675469,1675893,1675910,1675929,1675933,1675954,1676004,1676151,1676192,1676223,1676231,1676241,1676520,1677782,1677783,1678210,1678358,1678515,1678665,1679405,1679512,1680597,1680633,1680634,1680642,1680659,1680839,1680856,1681126,1682172,1682182,1682188,1683461,1683483,1684110,1688533,1691211,1691595,1693426,1693763,1696834,1700596,1700664,1700702,1704778,1707514,1707585,1709158,1714419,1715968,1722982,1725504,1728552,1731105,1733005,1734129,1735726,1736090,1741444,1743596,1743777,1743821,1753944,1757944,1758784,1765039,1776382,1779489,1787633,1787823,1799412,1810094,1812299,1812359,1812449,1825503,1826015,1844182,1846193,1869647,1873683,1887588,1893584,1895594,1914956,1915089,1915948,1919603,1920340,1921877,1922247,1933007,1933712,1938173,1953208,1960770,1974024,1974264,1975198,1975218,1975265,1990616,2002067,2008721,2033345,2084895,2084962,2085085,2090803,2111467,2117613,2139058,2147659,2148364,2148710,2149793,2164888,2176208,2181226,2181282,2200743,2200857,2207781,2209438,2214941,2214980,2216615,2216881,2216900,2217420,2217745,2217807,2243260,2255745,2277963,2278093,2278418,2278854,2280695,2305418,2310666,2339241,2395752,2395814,2397778,2398151,2414192,2430370,2447661,2495165,2530269,2533297,2533981,2535945,2535980,2665340,2676141,2677152,2679212,2730063,2730961,2796056,2797394,2802872,2880495,2961548,3130944,3170463,3199020,3199053,3200010,3203854,3204325,3206550,3227627,3253739,3253825,3259454,3260723,3262392,3263949,3278727,3290795,3314721,3319376,3393589,3403938,3440465,3442027,3479858,3526999,3564256,3696714,3703331,3703693,3704850,3704865,3722343,3729659,3752058,3756937,3757110,3801530,3802940,3807229,3830081,3859582,3870632,3901531,3934805,3951440,3982136,4024654,4029536,4200232,4242053,4364731,4412170,4454864,4608060,4608769,4681568,4740678,4771747,4797861,4836563,4887007,4996127,5010293,5047120,5242737,5452257,5512019,5512276,5512403,5520644,5583003,5679294]},\”timeline_lookup\”:[[1,586],[9,585],[20,584],[39,583],[51,582],[59,581],[67,580],[71,579],[73,577],[74,576],[76,575],[78,573],[79,571],[82,570],[83,568],[85,567],[86,565],[87,564],[88,561],[89,560],[90,558],[91,557],[93,556],[94,555],[96,553],[97,552],[100,549],[101,547],[103,545],[104,542],[105,541],[106,539],[108,536],[109,533],[110,532],[113,528],[115,524],[116,523],[117,516],[118,515],[119,511],[120,509],[121,508],[122,502],[125,501],[127,500],[129,497],[130,496],[132,494],[134,492],[139,489],[140,487],[141,486],[142,483],[143,472],[146,470],[147,465],[148,463],[149,456],[150,454],[153,453],[154,449],[155,445],[156,444],[158,438],[160,436],[161,435],[162,434],[164,433],[170,425],[171,420],[172,416],[174,415],[177,407],[178,406],[179,399],[180,383],[184,379],[185,374],[186,369],[187,354],[188,343],[189,342],[193,307],[194,304],[197,291],[199,277],[201,275],[202,262],[203,248],[204,222],[205,217],[206,213],[211,212],[212,210],[213,206],[216,205],[219,203],[220,202],[221,199],[222,198],[223,188],[224,187],[225,182],[227,178],[228,173],[229,169],[230,155],[231,154],[235,152],[237,149],[240,144],[242,143],[243,141],[244,137],[245,136],[246,132],[247,128],[248,126],[249,123],[250,118],[252,110],[253,109],[254,103],[255,101],[256,99],[257,91],[259,88],[260,85],[261,83],[262,82],[263,80],[264,77],[265,72],[266,71],[267,69],[268,59],[269,48],[270,45],[274,42],[275,36]],\”tags\”:[\”casino\”,\”diamond\”,\”blackjack\”],\”id\”:1021629,\”title\”:\”[Release] Diamond Casino Blackjack\”,\”fancy_title\”:\”[Release] Diamond Casino Blackjack\”,\”posts_count\”:275,\”created_at\”:\”2020-02-15T17:40:03.823Z\”,\”views\”:88822,\”reply_count\”:141,\”like_count\”:185,\”last_posted_at\”:\”2021-08-18T12:27:59.895Z\”,\”visible\”:true,\”closed\”:false,\”archived\”:false,\”has_summary\”:true,\”archetype\”:\”regular\”,\”slug\”:\”release-diamond-casino-blackjack\”,\”category_id\”:7,\”word_count\”:12429,\”deleted_at\”:null,\”user_id\”:70857,\”featured_link\”:null,\”pinned_globally\”:false,\”pinned_at\”:null,\”pinned_until\”:null,\”image_url\”:\”https://forum.cfx.re/uploads/default/optimized/4X/c/4/4/c44a538c38fd8c259edc6fede631a839784a2092_2_1024x579.jpeg\”,\”slow_mode_seconds\”:0,\”draft\”:null,\”draft_key\”:\”topic_1021629\”,\”draft_sequence\”:null,\”unpinned\”:null,\”pinned\”:false,\”current_post_number\”:1,\”highest_post_number\”:297,\”deleted_by\”:null,\”actions_summary\”:[{\”id\”:4,\”count\”:0,\”hidden\”:false,\”can_act\”:false},{\”id\”:8,\”count\”:0,\”hidden\”:false,\”can_act\”:false},{\”id\”:7,\”count\”:0,\”hidden\”:false,\”can_act\”:false}],\”chunk_size\”:20,\”bookmarked\”:false,\”bookmarked_posts\”:null,\”topic_timer\”:null,\”message_bus_last_id\”:466,\”participant_count\”:166,\”show_read_indicator\”:false,\”thumbnails\”:[{\”max_width\”:null,\”max_height\”:null,\”width\”:3149,\”height\”:1781,\”url\”:\”https://forum.cfx.re/uploads/default/original/4X/c/4/4/c44a538c38fd8c259edc6fede631a839784a2092.jpeg\”},{\”max_width\”:1024,\”max_height\”:1024,\”width\”:1024,\”height\”:579,\”url\”:\”https://forum.cfx.re/uploads/default/optimized/4X/c/4/4/c44a538c38fd8c259edc6fede631a839784a2092_2_1024x579.jpeg\”}],\”slow_mode_enabled_until\”:null,\”valid_reactions\”:[\”heart\”,\”laughing\”,\”open_mouth\”,\”cry\”,\”angry\”,\”hugs\”],\”details\”:{\”can_edit\”:false,\”notification_level\”:1,\”participants\”:[{\”id\”:70857,\”username\”:\”Robbster\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/robbster/{size}/469089_2.png\”,\”post_count\”:11,\”primary_group_name\”:\”premium_platinum\”,\”flair_name\”:\”premium_platinum\”,\”flair_url\”:\”fa-star\”,\”flair_color\”:\”fff\”,\”flair_bg_color\”:\”f55\”,\”trust_level\”:2},{\”id\”:715850,\”username\”:\”zkc971193428\”,\”avatar_template\”:\”https://avatars.discourse.org/v4/letter/z/db5fbb/{size}.png\”,\”post_count\”:8,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:1},{\”id\”:53817,\”username\”:\”Ax_Music\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/ax_music/{size}/394326_2.png\”,\”post_count\”:8,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2},{\”id\”:80836,\”username\”:\”Andreas_Constandinou\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/andreas_constandinou/{size}/114475_2.png\”,\”post_count\”:7,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2},{\”id\”:763563,\”username\”:\”IgnaKO\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/ignako/{size}/441053_2.png\”,\”post_count\”:7,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2},{\”id\”:234392,\”username\”:\”SideWaysCrabb\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/sidewayscrabb/{size}/757340_2.png\”,\”post_count\”:6,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2},{\”id\”:794065,\”username\”:\”NightcoreIsla\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/nightcoreisla/{size}/437565_2.png\”,\”post_count\”:6,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2},{\”id\”:976145,\”username\”:\”GermanGaming\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/germangaming/{size}/528171_2.png\”,\”post_count\”:5,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2},{\”id\”:17054,\”username\”:\”WalterWhite\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/walterwhite/{size}/368109_2.png\”,\”post_count\”:5,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2},{\”id\”:758925,\”username\”:\”Nosmakos\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/nosmakos/{size}/1241859_2.png\”,\”post_count\”:4,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2},{\”id\”:247588,\”username\”:\”YasharInfeRnal\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/yasharinfernal/{size}/113723_2.png\”,\”post_count\”:4,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2},{\”id\”:868978,\”username\”:\”arthur-rl\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/arthur-rl/{size}/498649_2.png\”,\”post_count\”:3,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2},{\”id\”:819949,\”username\”:\”Beastyy\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/beastyy/{size}/449707_2.png\”,\”post_count\”:3,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2},{\”id\”:344288,\”username\”:\”Armybryan\”,\”avatar_template\”:\”https://avatars.discourse.org/v4/letter/a/9dc877/{size}.png\”,\”post_count\”:3,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:1},{\”id\”:281650,\”username\”:\”lord0o\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/lord0o/{size}/132704_2.png\”,\”post_count\”:3,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2},{\”id\”:355978,\”username\”:\”DocWeird\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/docweird/{size}/430639_2.png\”,\”post_count\”:3,\”primary_group_name\”:\”premium_platinum\”,\”flair_name\”:\”premium_platinum\”,\”flair_url\”:\”fa-star\”,\”flair_color\”:\”fff\”,\”flair_bg_color\”:\”f55\”,\”trust_level\”:2},{\”id\”:850123,\”username\”:\”infokeyfivem\”,\”avatar_template\”:\”https://avatars.discourse.org/v4/letter/i/4491bb/{size}.png\”,\”post_count\”:3,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2},{\”id\”:1100,\”username\”:\”Xinerki\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/xinerki/{size}/14234_2.png\”,\”post_count\”:3,\”primary_group_name\”:\”moderation\”,\”flair_name\”:\”moderation\”,\”flair_url\”:\”fa-magic\”,\”flair_color\”:\”fff\”,\”flair_bg_color\”:\”e67e22\”,\”moderator\”:true,\”trust_level\”:2},{\”id\”:43355,\”username\”:\”ChieF-TroN\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/chief-tron/{size}/63915_2.png\”,\”post_count\”:3,\”primary_group_name\”:\”premium_argentum\”,\”flair_name\”:\”premium_argentum\”,\”flair_url\”:\”fa-trophy\”,\”flair_color\”:\”888\”,\”flair_bg_color\”:\”eee\”,\”trust_level\”:3},{\”id\”:62013,\”username\”:\”Bassemand\”,\”avatar_template\”:\”https://avatars.discourse.org/v4/letter/b/eada6e/{size}.png\”,\”post_count\”:3,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2},{\”id\”:622183,\”username\”:\”Jony-Griswold\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/jony-griswold/{size}/743830_2.png\”,\”post_count\”:3,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2},{\”id\”:106563,\”username\”:\”Fourthbeam\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/fourthbeam/{size}/1568825_2.png\”,\”post_count\”:3,\”primary_group_name\”:\”premium_argentum\”,\”flair_name\”:\”premium_argentum\”,\”flair_url\”:\”fa-trophy\”,\”flair_color\”:\”888\”,\”flair_bg_color\”:\”eee\”,\”trust_level\”:2},{\”id\”:234098,\”username\”:\”atvman97\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/atvman97/{size}/241182_2.png\”,\”post_count\”:3,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2},{\”id\”:1066305,\”username\”:\”SPLAXY1\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/splaxy1/{size}/1703849_2.png\”,\”post_count\”:3,\”primary_group_name\”:null,\”flair_name\”:null,\”flair_url\”:null,\”flair_color\”:null,\”flair_bg_color\”:null,\”trust_level\”:2}],\”created_by\”:{\”id\”:70857,\”username\”:\”Robbster\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/robbster/{size}/469089_2.png\”},\”last_poster\”:{\”id\”:2162673,\”username\”:\”BOSS_J_TV\”,\”avatar_template\”:\”/user_avatar/forum.cfx.re/boss_j_tv/{size}/1174319_2.png\”},\”links\”:[{\”url\”:\”https://github.com/rubbertoe98/DiamondBlackjack\”,\”title\”:\”GitHub – rubbertoe98/DiamondBlackjack: The GTA:O Diamond Casino Blackjack recreated in FiveM\”,\”internal\”:false,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:11840,\”user_id\”:70857,\”domain\”:\”github.com\”,\”root_domain\”:\”github.com\”},{\”url\”:\”https://streamable.com/fb5sg\”,\”title\”:\”Diamond Blackjack – by Robbster – Streamable\”,\”internal\”:false,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:7575,\”user_id\”:70857,\”domain\”:\”streamable.com\”,\”root_domain\”:\”streamable.com\”},{\”url\”:\”https://github.com/rubbertoe98/RageUI\”,\”title\”:\”GitHub – rubbertoe98/RageUI: RageUI, and a project specially created to replace the NativeUILua-Reloaded library. This library allows to create menus similar to the one of Grand Theft Auto online\”,\”internal\”:false,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:6893,\”user_id\”:70857,\”domain\”:\”github.com\”,\”root_domain\”:\”github.com\”},{\”url\”:\”https://www.youtube.com/watch?v=qMKLXpTEqdo\”,\”title\”:\”YouTube\”,\”internal\”:false,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:1368,\”user_id\”:70857,\”domain\”:\”www.youtube.com\”,\”root_domain\”:\”youtube.com\”},{\”url\”:\”https://prnt.sc/r2zgzs\”,\”title\”:\”Screenshot by Lightshot\”,\”internal\”:false,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:996,\”user_id\”:17054,\”domain\”:\”prnt.sc\”,\”root_domain\”:\”prnt.sc\”},{\”url\”:\”https://forum.cfx.re/t/release-kgv-blackjack/1021665\”,\”title\”:\”[Release] KGV-Blackjack\”,\”internal\”:true,\”attachment\”:false,\”reflection\”:true,\”clicks\”:475,\”user_id\”:1100,\”domain\”:\”forum.cfx.re\”,\”root_domain\”:\”cfx.re\”},{\”url\”:\”https://github.com/rubbertoe98/DiamondBlackjack/blob/614b2d35784ff86c935164dea41390c606e5a7f9/DiamondBlackjack/sv_blackjack.lua\”,\”title\”:\”DiamondBlackjack/sv_blackjack.lua at 614b2d35784ff86c935164dea41390c606e5a7f9 · rubbertoe98/DiamondBlackjack · GitHub\”,\”internal\”:false,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:289,\”user_id\”:234392,\”domain\”:\”github.com\”,\”root_domain\”:\”github.com\”},{\”url\”:\”https://gyazo.com/b0921b262dfc8aba85af6a3d11b055b9\”,\”title\”:\”Screenshot – b0921b262dfc8aba85af6a3d11b055b9 – Gyazo\”,\”internal\”:false,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:277,\”user_id\”:787950,\”domain\”:\”gyazo.com\”,\”root_domain\”:\”gyazo.com\”},{\”url\”:\”https://forum.cfx.re/t/the-diamond-casino-enterable-mlo/832067\”,\”title\”:\”The Diamond Casino Enterable MLO\”,\”internal\”:true,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:252,\”user_id\”:364555,\”domain\”:\”forum.cfx.re\”,\”root_domain\”:\”cfx.re\”},{\”url\”:\”https://forum.cfx.re/t/release-kgv-blackjack/1021665/46\”,\”title\”:\”[Release] KGV-Blackjack\”,\”internal\”:true,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:215,\”user_id\”:611432,\”domain\”:\”forum.cfx.re\”,\”root_domain\”:\”cfx.re\”},{\”url\”:\”https://esx-org.github.io/\”,\”title\”:\”Index – ESX Documentation\”,\”internal\”:false,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:212,\”user_id\”:80836,\”domain\”:\”esx-org.github.io\”,\”root_domain\”:\”esx-org.github.io\”},{\”url\”:\”https://www.fivem-store.com/product/diamond-casino-blackjack/\”,\”title\”:null,\”internal\”:false,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:148,\”user_id\”:783554,\”domain\”:\”www.fivem-store.com\”,\”root_domain\”:\”fivem-store.com\”},{\”url\”:\”https://www.youtube.com/watch?v=qMKLXpTEqdo\”,\”title\”:\”FIVEM – CASINO DIAMOND TEST STREAM (WIP/4fun) update 24/07/2019 – YouTube\”,\”internal\”:false,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:102,\”user_id\”:281650,\”domain\”:\”www.youtube.com\”,\”root_domain\”:\”youtube.com\”},{\”url\”:\”https://prnt.sc/r4uoji\”,\”title\”:\”Screenshot by Lightshot\”,\”internal\”:false,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:88,\”user_id\”:17054,\”domain\”:\”prnt.sc\”,\”root_domain\”:\”prnt.sc\”},{\”url\”:\”https://forum.cfx.re/t/solved-implementing-server-side-check-for-item/1400801\”,\”title\”:\”[SOLVED] Implementing Server Side Check For Item\”,\”internal\”:true,\”attachment\”:false,\”reflection\”:true,\”clicks\”:67,\”user_id\”:539283,\”domain\”:\”forum.cfx.re\”,\”root_domain\”:\”cfx.re\”},{\”url\”:\”https://github.com/SFL-Master/Peds\”,\”title\”:\”GitHub – SFL-Master/Peds: FiveM NPC Addon\”,\”internal\”:false,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:38,\”user_id\”:281650,\”domain\”:\”github.com\”,\”root_domain\”:\”github.com\”},{\”url\”:\”https://www.reddit.com/r/gtaglitches/comments/elvsxc/blackjack_glitch_help_tips_and_tricks_my_method/?sort=new\”,\”title\”:null,\”internal\”:false,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:26,\”user_id\”:1562159,\”domain\”:\”www.reddit.com\”,\”root_domain\”:\”reddit.com\”},{\”url\”:\”https://forum.cfx.re/t/release-kgv-blackjack/1021665/46\”,\”title\”:\”[Release] KGV-Blackjack\”,\”internal\”:true,\”attachment\”:false,\”reflection\”:true,\”clicks\”:24,\”user_id\”:611432,\”domain\”:\”forum.cfx.re\”,\”root_domain\”:\”cfx.re\”},{\”url\”:\”https://forum.cfx.re/t/release-vrp-framework/22894\”,\”title\”:\”[Release] vRP Framework\”,\”internal\”:true,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:21,\”user_id\”:94899,\”domain\”:\”forum.cfx.re\”,\”root_domain\”:\”cfx.re\”},{\”url\”:\”https://gyazo.com/66f4cd79569a58b7d3227dc14fb5d314\”,\”title\”:\”Screenshot – FiveM – Green Leaf RP | Public Server #2 | www.greenleafrp.com – Gyazo\”,\”internal\”:false,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:12,\”user_id\”:28266,\”domain\”:\”gyazo.com\”,\”root_domain\”:\”gyazo.com\”},{\”url\”:\”https://gyazo.com/d16687bafac06c2553e40861b7782e84\”,\”title\”:\”Screenshot – FiveM – Green Leaf RP | Public Server #2 | www.greenleafrp.com – Gyazo\”,\”internal\”:false,\”attachment\”:false,\”reflection\”:false,\”clicks\”:3,\”user_id\”:28266,\”domain\”:\”gyazo.com\”,\”root_domain\”:\”gyazo.com\”}]}}”}”>

แนะนำคอลัมน์

เกม ป ออนไลน์เกมแต้ม-โป๊กเกอร์มิเรอร์ฟล็อป

 สำหรับเกมส์นี้ เกมส์ Dinosaur Caribbean Poker เป็นเกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ที่มีฉากเป็นแนวยุคหิน โดยคุณจะได้สวมบทบาทเป็นคนป่าที่พนันกันด้วยไดโนเสาร์เป็น เกมส์ไพ่ ที่น่าสนุกอีกเกมส์หนึ่ง ฉากทั้งหมดในเกมส์จะอ……

2021-10-14

รถ เกี่ยวข้าว ขนาด เล็ก มือ สอง ราคา โทรศัพท์มือถือเครดิตเกม-ผู้ว่าการโป๊กเกอร์ 2-OFFLINE POKER GAME

 สำหรับ App นี้เป็น App เกมส์ไพ่เท็กซัส ท่องราตรี เกมส์ไพ่ที่นิยมกันมากทั่วอเมริกาและยังได้รับความนิยมทั่วโลกซึ่งมีผู้เล่นกว่าร้อยล้านคน เกมส์ไพ่ ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Facebook เพื่อพบกับผู้เล่นมากมา……

2021-10-1

ปลา การ์ตูน ระบายสี ออนไลน์เกมแต้ม-เจยู โป๊กเกอร์ เท็กซัส โฮลเด็ม

 สำหรับ App นี้เป็น App เกมส์ไพ่เท็กซัส ท่องราตรี เกมส์ไพ่ที่นิยมกันมากทั่วอเมริกาและยังได้รับความนิยมทั่วโลกซึ่งมีผู้เล่นกว่าร้อยล้านคน เกมส์ไพ่ ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Facebook เพื่อพบกับผู้เล่นมากมา……

2021-9-28

ภาพ เบน เท น เวอร์ชั่นมือถือ Androidผู้เล่นหลายคน-โป๊กเกอร์ กฎและอัตราต่อรอง

 สำหรับเกมส์นี้ เกมส์ Dinosaur Caribbean Poker เป็นเกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ที่มีฉากเป็นแนวยุคหิน โดยคุณจะได้สวมบทบาทเป็นคนป่าที่พนันกันด้วยไดโนเสาร์เป็น เกมส์ไพ่ ที่น่าสนุกอีกเกมส์หนึ่ง ฉากทั้งหมดในเกมส์จะอ……

2021-10-12

ทำ ผม ไป ทะเล โทรศัพท์มือถือเล่นฟรี-เล่นไพ่

 เกมส์โป๊กเกอร์ Online ที่จะมาสร้างความสนุก สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมส์ไพ่ Noble Poker เกมส์โป๊กเกอร์ นี้ก็น่าสนใจมากๆสำหรับ App นี้เป็น App เกมส์ไพ่เท็กซัส ท่องราตรี เกมส์ไพ่ที่นิยมกันมากทั่วอเมริกาและย……

2021-10-3
ยศศักดิ์
แนะนำจุดร้อน