ตำแหน่งของคุณ:หน้าแรก >เดิมพันออนไลน์ > รายละเอียด

Blackjack ไม่มีที่สิ้นสุด: แบล็คแจ็คสดไม่มีที่สิ้นสุด

2021-9-24 แหล่งกำเนิด:โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ ส

 Live Casino Comparer > Live Casino Games > Live Dealer Blackjack > Infinite Blackjack

 infinite blackjack infinite blackjackinfinite blackjackinfinite blackjackIntroductionBest Infinite Blackjack CasinosSide BetsBest Infinite Blackjack StrategyFrequently Asked Questions (FAQ)

 Infinite Blackjack is a blackjack game by Evolution in which you don’t have to wait for a seat, as every player is playing the same initial two cards.

 Infinite Blackjack RTP is 99.47% as it comes with favourable rules such as that the dealer must stand on 17. There’s also a Six Card Charlie rule that helps the player a lot in specific circumstances.

 Being always guaranteed a seat is the main feature of Infinite Blackjack. No player has to wait for a seat to open, which is often a nuisance with other blackjack tables.

 Evolution solved that problem in a creative way that doesn’t hurt the playing experience at all.

 

 

 Stakes from 1 – 5k.Infinite Blackjack.Fast Withdrawals.

 4 / 5 Stars

 GO TO CASINO

 100% Deposit Match up to €100

 Claim your Welcome Bonus! Up to €100 when joining Mr Green Live Casino. T&C apply.

 

 Home of Live Blackjack.Infinite Blackjack.Stakes from 1 – 5k.

 4 / 5 Stars

 GO TO CASINO

 For Welcome Bonus Information Click Here.

 

 Infinite Blackjack.Stakes 1 – 5k.Optimised for Mobile.

 4 / 5 Stars

 GO TO CASINO

 Welcome Package up to €500 and 300 Free Spins

 

 Infinite Blackjack.Stakes 1 – 5k.Always Cash Back on Losses.

 4 / 5 Stars

 GO TO CASINO

 10% Cashback on Losses – Paid Every Day.

 Min Deposit of $€25 Required, No wagering, no max cash-out, gameplay will be reviewed, Not Swedish Players, T&Cs apply. 18+ gamble responsibly.

 

 Great Mobile Interface.Stakes from 1 – 5 k.Desktop, Mobile, Tablet.

 4 / 5 Stars

 GO TO CASINO

 Up to €1000 in Welcome Bonus Offers

 Terms and Conditions Apply.

 18+ www.begambleaware.org

 Infinite Blackjack is a low-stakes table, with a minimum bet of only £1, which again suits casual players. High rollers won’t be disappointed either, as the maximum bet is £5,000.

 The usual way of playing blackjack applies to Infinite Blackjack. The usual decisions will include Stand, Hit, Double, Split, as well as buying Insurance. The dealer will stand on 17. This dictates the optimal Infinite Blackjack strategy, discussed further below.

 In addition, there are four side bets, two of which are unique to Infinite Blackjack.

 infinite blackjackinfinite blackjack

 All Evolution casinos will have the game, but if you want my top picks, they’re Rizk and Leo Vegas.

 Visit either one to play right away, or stick around and read the rest of my guide first.

 Players are always guaranteed a seatReal-time information about the playing decisions fellow players are makingSix Card Charlie rule that’s rare in live blackjackFour side bets: Hot 3, Bust It, 21 + 3, and Any PairMinimum bet £1; maximum bet £5,000

 Played with 8 decksThe dealer always stands on 17Double down on any 2 initial cardsSplit initial cards of equal valueOnly one Split per handNo Draw to Split AcesNo Double Down after SplitInsurance offered when the dealer shows an AceBlackjack pays 3:2Insurance pays 2:1No SurrenderDealer checks for Blackjack only on Ace, not 10

 Other than those basic rules, there are four side bets and the Six Card Charlie rule for extra entertainment.

 Side bets, of course, come with their own RTP.

 The Six Card Charlie rule is something that makes Infinite Blackjack stand out from other blackjack versions.

 It’s simple – if you can accrue a total of six cards without exceeding 21, you’ll always be the winner, even if the dealer gets Blackjack!

 This is a very rare rule in live blackjack, I haven’t seen any other table offer this rule, and you don’t pay anything either, it simply applies at all times.

 Whenever you manage to accrue five cards, use Basic Strategy to decide whether to take another card or not. A win is still a win, even if you’re tempted to chase the Six Card Charlie. A Bust hand wins nothing!

 evolution infinite blackjack 6 card charlieevolution infinite blackjack 6 card charlie

 Blackjack side bets are always an interesting addition to an otherwise quite repetitive game of grinding small wins, in Infinite Blackjack we got four of them.

 These are Hot 3, 21+3, Any Pair, and Bust It.

 infinite blackjack side bet descriptionsinfinite blackjack side bet descriptions

 Hot 3 is a side bet unique to Infinite Blackjack.

 It’s very similar to Lucky Lucky, as both are based on the player’s first two cards and the dealer’s up card.

 Overall, the chance of winning this side bet is 23.78%, as shown in the table below.

 The theoretical return to player (RTP) for Hot 3 side bet is 94.60%, for a house edge of 5.40%.

 Hot 3 BetPayoutProbabilityThree Sevens100:10.04%Suited 2120:10.54%21 Points4:18.38%20 Points2:17.54%19 Points1:17.28%

 Bust It side bet is about the dealer going bust.

 The Six Card Charlie rule only applies to you, not to the dealer.

 Also note that the dealer must stand on soft 17, which reduces his chance of going bust (29.1% to 29.6% for when he must hit on Soft 17).

 This means the overall likelihood of winning the Bust It side bet is 29.1% if you play all your hands.

 If you force the dealer to go bust with 8 (or more) cards, you have won the jackpot, a 250:1 payout!

 RTP for this side bet is 94.12%, which means the house edge is 5.83%, the highest of the four available side bets.

 Dealers Hand Busts with:Usual Payout8 Cards or more250:17 Cards100:16 Cards50:15 Cards9:14 Cards2:13 Cards1:1

 21 + 3 is one of the most common side bets in Blackjack. It has the lowest house edge of the four side bets offered in Infinite Blackjack.

 RTP stands at 96.30% for a house edge of 3.70%.

 You’ll win if the first three cards – your own two cards and the dealer’s up card – form a three-of-a-kind, a straight, a flush, or a straight flush.

 Here is the paytable. Note the low probability for all winning bets, with the Flush being the most likely one at only 5.88%.

 Find out more about 21 + 3 side bet in my article that explains Blackjack Side Bets in detail.

 HandUsual PayoutProbabilitySuited three-of-a-kind100:10.02%Straight Flush40:10.02%Three -of-a-kind30:10.52%Straight10:13.10%Flush5:15.88%

 This side bet is also known as Pair Square, but Evolution calls it Any Pair.

 The rules are simple – if the player’s two first cards are a pair, it’s a win.

 House edge of Any Pair side bet in Infinite Blackjack is 4.10%, which means the RTP is 95.90%.

 This is a side bet in which you’ll be winning the top payout relatively often, once every 60 hands, on average.

 The top payout is limited to 25:1 and the overall win probability is the lowest of the four side bets in this game.

 HandUsual PayoutProbabilityPerfect Pair25:11.69%Non Suited Pair8:15.78%

 Players bet on side bets for two reasons – to prevent boredom and to give themselves a chance of a big win.

 It provides spice to an otherwise repetitive game, in which you stand to win or lose 1x stake per hand.

 That being said, side bets come with a varying degree of risk and house edge. It’s perhaps best to review the four Infinite Blackjack side bets side by side to see which one is best.

 By looking at the table, it’s clear what the two side bets unique to Infinite Blackjack bring – an increased overall chance of winning.

 With Hot 3 and Bust It, you’ll be winning on 1/4 of your hands, and also have a chance of a high top payout.

 Use the information to help you decide whether to play one of these four bets – or none of them.

 Side BetHouse

 EdgeOverall Win

 ProbabilityTop

 PayoutTop Payout

 ProbabilityHot 35.40%23.78%100:10.04%Bust It5.83%29.10%250:10.02%21+33.70%9.54%100:!0.02%Any Pair4.60%7.47%25:11.69%

 The table rules in blackjack dictate the optimal strategy for winning in the long run.

 If your goal is to maximize your winning potential, you won’t be playing any of the side bets. Even if you get bored, side bets decrease your winnings in the long run, since the house edge is greater than in the base game.

 Let’s carry on with the best strategy for playing Infinite Blackjack, taking all the table rules into account.

 A “Hard” hand is one that either contains no Ace or contains an Ace that can only be counted as One. Here’s what you should do if you have such a hand.

 Hard TotalCorrect Decision8 and UnderHit9Double against Dealers 3-6, otherwise, Hit.10Double against Dealers 2-9, otherwise, Hit.11Double against Dealers 2-10, otherwise, Hit.12Stand against Dealers 4-6, otherwise, Hit.13-16Stand against Dealers 2-6, otherwise, Hit.17 and OverStand

 Here’s my guide for the soft hands in Infinite Blackjack. A “Soft” hand is one where an Ace can be used either as Eleven or One.

 Hitting this hand can’t result in a Bust.

 Soft TotalCorrect Decision12 and UnderHit13-14Double against Dealers 5-6, otherwise, Hit.15-16Double against Dealers 4-6, otherwise, Hit.17Double against Dealers 3-6, Stand on 7, otherwise, Hit.18Double against Dealers 3-6, Hit on 9-A, otherwise Stand.19 and OverStand

 When you get a pair – hopefully, you played the Any Pairs bet! – these rules will apply for making a decision on whether to Hit, Stand, Split or Double.

 This part of the blackjack strategy is often overlooked by novice players, so here is a table that will come in handy.

 PairCorrect DecisionAce-AceSplit2-2Split against Dealers 4-7, otherwise, Hit.3-3Split against Dealers 4-7, otherwise, Hit.4-4Hit5-5Double on Dealers 2-9, otherwise, Hit.6-6Split against Dealers 3-6, otherwise, Hit.7-7Split against Dealers 2-7, otherwise, Hit.8-8Split against Dealers 2-9, otherwise, Hit.9-9Split against Dealers 2-6 or 8-9, otherwise, Stand.10-10Stand

 With the above best strategy for Infinite Blackjack, you’ll reduce the house edge to a minimum.

 You’ll therefore have the best chance of beating the dealer, along with the other good players playing Infinite Blackjack with you.

 Infinite Blackjack has a very good RTP of 99.47%, which is on par with the best blackjack tables. Meaning, there are no silly rules that hurt your profits, which is more common in blackjack than we’d all like.

 This is a fair game of blackjack with all the correct rules.

 On top of that, if you want to have some fun, there are four side bets. These come with reduced RTP compared to the base game, of course, but the house edge isn’t preposterous. It’s what you’d expect from a fun side bet.

 Finally, there’s always a seat available so you never have to wait.

 All players get dealt the same hand, and you can see what the other players’ choices were, which greatly adds to the enjoyment of the game!

 You can actually “play” against other players, trying to make a better decision than them.

 I personally like Infinite Blackjack, it’s by Evolution, the top provider of live casino games, and they really stepped up and delivered what the players want.

 A simple, no-frills game for the serious player, with some fun on the side.

 You can play at all Evolution casinos, but I recommend you try Rizk or Leo Vegas casinos first.

 Infinite Blackjack is an Evolution blackjack table released in 2018 that’s played with 8 decks and has rather favourable rules. What’s unique about this game is that the player is always guaranteed a seat, as all players share the same two starting cards.

 All players use the same initial two cards in this unlimited player version of live Blackjack. You play Infinite Blackjack the same as any other blackjack version, making optimal playing decisions that are unique to this game’s rules. There are also four side bets to choose from.

 The best strategy to win is all about making the correct playing decisions, taking the game rules into account. In a nutshell, you’ll stand if a “Hard” total is 17-21 or if the “Soft” total is 19-21. Hit if the “Hard” total is 8 or under or if the “Soft” total is 12 or under. For more detailed information about doubling and splitting, read about the correct strategy for Infinite Blackjack.

 Infinite Blackjack has an RTP of 99.47%, which means the house edge is 0.53%. Side bets have their own RTP values. For more about the rules of this game can be found here.

 Six Card Charlie is an always active rule that benefits just the players. Whenever you accrue six cards, and the total is 21 or under, you’ll automatically win, even if the dealer has Blackjack!

 All online casinos that have Evolution software should have Infinite Blackjack. Read my top list of recommended casinos and choose the one that suits you the most.

 

 

 Stakes from 1 – 5k.Infinite Blackjack.Fast Withdrawals.

 4 / 5 Stars

 GO TO CASINO

 100% Deposit Match up to €100

 Claim your Welcome Bonus! Up to €100 when joining Mr Green Live Casino. T&C apply.

 

 Home of Live Blackjack.Infinite Blackjack.Stakes from 1 – 5k.

 4 / 5 Stars

 GO TO CASINO

 For Welcome Bonus Information Click Here.

 

 Infinite Blackjack.Stakes 1 – 5k.Optimised for Mobile.

 4 / 5 Stars

 GO TO CASINO

 Welcome Package up to €500 and 300 Free Spins

 

 Infinite Blackjack.Stakes 1 – 5k.Always Cash Back on Losses.

 4 / 5 Stars

 GO TO CASINO

 10% Cashback on Losses – Paid Every Day.

 Min Deposit of $€25 Required, No wagering, no max cash-out, gameplay will be reviewed, Not infinite blackjackSwedish Players, T&Cs apply. 18+ gamble responsibly.

 

 Great Mobile Interface.Stakes from 1 – 5 k.Desktop, Mobile, Tablet.

 4 / 5 Stars

 GO TO CASINO

 Up to €1000 in Welcome Bonus Offers

 Terms and Conditions Apply.

 18+ www.begambleaware.org

แนะนำคอลัมน์

เทอร์โบ รถ ไถ เวอร์ชั่นมือถือ Androidเกมฟรี-สล็อตฟรีคาสิโน Regal, Sparrow, Texas Hold’em, เจ้าของบ้าน, Baccarat, Blackjack, Sic Bo

 สำหรับเกมส์นี้เป็น เกมส์โป๊กเกอร์ และมีรูปแบบเกมส์เสมือนอยู่ในคาสิโนสำหรับ เกมส์ Online Everest Poker นี้ให้คุณได้ ประลองวิชา ท้าทายความสามารถ เป็น เกมส์ไพ่ สำหรับคอเกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ ให้คุณดาวน์โหลด……

2021-10-8

y81 มา ย ครา ฟ ออนไลน์เกมฟรี-คริสตัลโป๊กเกอร์โซลิแทร์

 ดาวน์โหลดเกมส์ Thai Poker เกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ บน PC เล่นกับคอมพิวเตอร์ ที่ชาญฉลาด พัฒนาโดยคนไทย มีบอกวิธีการเล่นไพ่ แบบเสร็จสรรพ Thai Poker แจกฟรี ไม่ต้องติดตั้งก่อนเล่นPokerTH เกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ (เกมส……

2021-10-5

ฟา ม ของ คอมพิวเตอร์พีซีผู้เล่นหลายคน-แท็ป โป๊กเกอร์

 ดาวน์โหลดเกมส์ Thai Poker เกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ บน PC เล่นกับคอมพิวเตอร์ ที่ชาญฉลาด พัฒนาโดยคนไทย มีบอกวิธีการเล่นไพ่ แบบเสร็จสรรพ Thai Poker แจกฟรี ไม่ต้องติดตั้งก่อนเล่นมันจัด เป็น เกมส์ไพ่ Poker (ไพ่……

2021-10-4

เกม โกะ บนเว็บไซต์ผู้เล่นหลายคน-เจ้าของบ้าน บาคาร่า แบล็คแจ็ค แฮปปี้ โป๊กเกอร์

 สำหรับเกมส์นี้เป็น เกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ เป็นเกมส์วีดิโอโป๊กเกอร์ที่มีฉากเป็นแบบกรุง Berlin ซึ่งคุณจะได้เห็นบรรยากาศห้องสบายๆ รู้สึกผ่อนคลายและสนุกเป็น เกมส์ไพ่ เก๋ๆ ซึ่งพื้นที่และการ์ดในเกมส์นี้เค้าก็อ……

2021-9-30

เกม y3 สอง คน ออนไลน์เกมเงินสด-KKAA-รถแทรกเตอร์

 ดาวน์โหลดเกมส์ Thai Poker เกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ บน PC เล่นกับคอมพิวเตอร์ ที่ชาญฉลาด พัฒนาโดยคนไทย มีบอกวิธีการเล่นไพ่ แบบเสร็จสรรพ Thai Poker แจกฟรี ไม่ต้องติดตั้งก่อนเล่น เกม y3 สอง คน ออนไลน์เกมเงินสด……

2021-10-5
ยศศักดิ์
แนะนำจุดร้อน